Koubiliac russo di salmone

koubiliac di salmone

koubiliac di salmone

piatto koubiliac

piatto koubiliac

koubiliac tondo

koubiliac tondo

koubiliac russo

koubiliac russo

sezione koubiliac

sezione koubiliac

koubiliac

koubiliac

fetta koubiliac

fetta koubiliac